معرفی هیات رئیسهتبلیغاتجدول رده بندی لیگ دسته دو طرقبه

ردیف نام تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل خورده گل زده تفاضل گل امتیاز
1 کنگ کهن 6 5 1 0 3 19 16 16
2 شهید خوشدل 6 4 0 2 6 11 5 12
3 پیام نقندر 6 3 1 2 14 12 -2 10
4 دهیاری چاهشک 6 2 2 2 9 10 1 8
5 دهیاری ابرده 6 1 3 2 8 5 -3 6
6 جوانان حصار 6 1 2 3 9 5 -4 5
7 مدرن دهبار 6 0 1 5 17 4 -13 1

جدول بازی ها

جدول نتایج لیگ برتر ایران
تیم های برتر لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز
تیم بازی ها امتیاز
ساحل جاغرق 9 22
جوانان شانديز 9 18
شادروان زاده حسین 9 14

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(الف)
تیم بازی ها امتیاز
کنگ کهن 6 16
شهید خوشدل 6 12
پیام نقندر 6 10

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(ب)
تیم بازی ها امتیاز