معرفی هیات رئیسهتبلیغاتجدول رده بندی لیگ دسته دو طرقبه

ردیف نام تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل خورده گل زده تفاضل گل امتیاز
1 کنگ کهن 4 4 0 0 2 15 13 12
2 پیام نقندر 4 3 0 1 9 9 0 9
3 دهیاری ابرده 4 1 2 1 5 3 -2 5
4 دهیاری چاهشک 4 1 1 2 6 4 -2 4
5 دهیاری چاه خاصه 2 1 0 1 3 4 1 3
6 شهید خوشدل 3 1 0 2 5 4 -1 3
7 جوانان حصار 4 0 2 2 5 2 -3 2
8 مدرن دهبار 3 0 1 2 9 3 -6 1

جدول بازی ها

جدول نتایج لیگ برتر ایران
تیم های برتر لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز
تیم بازی ها امتیاز
جوانان شانديز 5 13
شادروان زاده حسین 5 9
ساحل جاغرق 4 9

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(الف)
تیم بازی ها امتیاز
کنگ کهن 4 12
پیام نقندر 4 9
دهیاری ابرده 4 5

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(ب)
تیم بازی ها امتیاز