معرفی هیات رئیسهتبلیغاتمعرفی اعضای هیأت فوتبال

ردیف نام سمت
1 محمدرضاسعیدی ریاست اداره ورزش وجوانان
2 حسین ثابت گلستانی رئیس هیات فوتبال شهرستان طرقبه شاندیز
3 عبدا... قاسمی دبیر هیات فوتبال شهرستان طرقبه شاندیز
4 علی اصغر شبان رئیس کمیته اجرایی مسابقات
5 جواد شیروانی رئیس کمیته داوران
6 سعید صبوری دبیر کمیته داوران
7 حسن دهباشی رئیس کمیته انضباطی

جدول بازی ها

جدول نتایج لیگ برتر ایران
تیم های برتر لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز
تیم بازی ها امتیاز
ساحل جاغرق 9 22
جوانان شانديز 9 18
شادروان زاده حسین 9 14

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(الف)
تیم بازی ها امتیاز
کنگ کهن 6 16
شهید خوشدل 6 12
پیام نقندر 6 10

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(ب)
تیم بازی ها امتیاز