معرفی هیات رئیسهتبلیغاتمعرفی اعضای هیأت فوتبال

ردیف نام سمت
1 محمدرضاسعیدی ریاست اداره ورزش وجوانان
2 حسین ثابت گلستانی رئیس هیات فوتبال شهرستان طرقبه شاندیز
3 عبدا... قاسمی دبیر هیات فوتبال شهرستان طرقبه شاندیز
4 علی اصغر شبان رئیس کمیته اجرایی مسابقات
5 جواد شیروانی رئیس کمیته داوران
6 سعید صبوری دبیر کمیته داوران
7 حسن دهباشی رئیس کمیته انضباطی

جدول بازی ها

جدول نتایج لیگ برتر ایران
تیم های برتر لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز
تیم بازی ها امتیاز
جوانان شانديز 5 13
شادروان زاده حسین 5 9
ساحل جاغرق 4 9

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(الف)
تیم بازی ها امتیاز
کنگ کهن 4 12
پیام نقندر 4 9
دهیاری ابرده 4 5

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(ب)
تیم بازی ها امتیاز