معرفی هیات رئیسهتبلیغاتکمیته داوران هیأت فوتبال

ردیف نام
1 جواد شیروانی
2 سعید صبوری
3 حجت الله عبدالهی
4 جواد برقی
5 مهدی خانی
6 علی اصغر حسین زاده
7 مهرداد رمضان زاده
8 امین سالاری
9 محمد کفاشان
10 صالح بیگلری
11 جواد غفوری
12 سعید محمدزاده
13 سید احسان نقیبی
14 علی حجی زاده
15 جواد دلیری
16 عباس مهدیزاده
17 مصطفی ناصری نژاد
18 صادق ناصریان

جدول بازی ها

جدول نتایج لیگ برتر ایران
تیم های برتر لیگ برتر شهرستان طرقبه شاندیز
تیم بازی ها امتیاز
ساحل جاغرق 9 22
جوانان شانديز 9 18
شادروان زاده حسین 9 14

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(الف)
تیم بازی ها امتیاز
کنگ کهن 6 16
شهید خوشدل 6 12
پیام نقندر 6 10

تیم های برتر لیگ یک شهرستان طرقبه شاندیز(ب)
تیم بازی ها امتیاز